Reisende fra følgende 93 land vil kreve en elektronisk reiseautorisasjon (ETA) før de reiser inn i Storbritannia (Storbritannia). ETA-kravet for reisende vil bli håndhevet fra 2024.

Er det noen unntak for en britisk ETA for britiske passinnehavere?

Ja, innehavere av britiske pass er unntatt fra å måtte søke om en britisk ETA.

Hva med andre britiske statsborgere?

Følgende typer britiske statsborgere er også unntatt fra å trenge en ETA for å komme inn i Storbritannia fra 2024 og fremover:

  • statsborgere i britiske oversjøiske territorier
  • britiske utenlandske statsborgere
  • britiske utenlandske statsborgere
  • Britiske beskyttede personer
  • Britiske undersåtter uten rett til opphold i Storbritannia

Hva med irske passholdere?

For øyeblikket vil irske passinnehavere også være unntatt fra å måtte skaffe en ETA for å komme inn i Storbritannia fra 2024 og fremover.