Introduksjon

Disse standardvilkårene og betingelsene for nettstedet som er skrevet på denne nettsiden, skal administrere din bruk av nettstedet vårt, UK-ETA.COM tilgjengelig på UK-ETA.COM.

Disse vilkårene vil gjelde fullt ut og påvirke din bruk av dette nettstedet. Ved å bruke denne nettsiden godtar du alle vilkår og betingelser som er skrevet her. Du må ikke bruke dette nettstedet hvis du er uenig i noen av disse standardvilkårene og betingelsene for nettstedet.

Mindreårige eller personer under 18 år har ikke lov til å bruke denne nettsiden.

Immaterielle rettigheter

Bortsett fra innholdet du eier, under disse vilkårene, eier UK-ETA.COM og/eller dets lisensgivere alle immaterielle rettigheter og materiell på denne nettsiden.

Du gis begrenset lisens kun for å se materialet på denne nettsiden.

Begrensninger

Du er spesifikt begrenset fra alt av følgende:

  • publisering av nettstedsmateriale i andre medier;
  • selge, underlisensiere og/eller på annen måte kommersialisere materiale på nettstedet;
  • offentlig fremføring og/eller visning av nettstedsmateriale;
  • å bruke denne nettsiden på noen måte som er eller kan være skadelig for denne nettsiden;
  • bruk av dette nettstedet på noen måte som påvirker brukertilgangen til dette nettstedet;
  • bruk av dette nettstedet i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller på noen måte kan forårsake skade på nettstedet, eller enhver person eller forretningsenhet;
  • delta i datautvinning, datainnsamling, datautvinning eller annen lignende aktivitet i forhold til dette nettstedet;
  • bruke denne nettsiden til å engasjere seg i reklame eller markedsføring.

Enkelte områder av denne nettsiden er begrenset fra å være tilgang av deg, og UK-ETA.COM kan ytterligere begrense tilgangen for deg til alle områder av denne nettsiden, når som helst, etter absolutt skjønn. Enhver bruker-ID og passord du måtte ha for dette nettstedet er konfidensielt, og du må også opprettholde konfidensialitet.

Innholdet ditt

I disse standardvilkårene og betingelsene for nettstedet skal «ditt innhold» bety all lyd, videotekst, bilder eller annet materiale du velger å vise på denne nettsiden. Ved å vise innholdet ditt gir du UK-ETA.COM en ikke-eksklusiv, verdensomspennende ugjenkallelig, underlisensiert lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere det i alle medier.

Innholdet ditt må være ditt eget og må ikke invadere noen tredjeparts rettigheter. UK-ETA.COM forbeholder seg retten til å fjerne noe av innholdet ditt fra denne nettsiden når som helst uten varsel.

Ingen garantier

Denne nettsiden leveres «som den er», med alle feil, og UK-ETA.COM uttrykker ingen representasjoner eller garantier, av noe slag relatert til denne nettsiden eller materialet på denne nettsiden. Dessuten skal ingenting på denne nettsiden tolkes som å gi deg råd.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal UK-ETA.COM, eller noen av dets ledere, styremedlemmer og ansatte, holdes ansvarlig for noe som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med din bruk av denne nettsiden, uansett om slikt ansvar er under kontrakt.  UK-ETA.COM, inkludert dets ledere, direktører og ansatte skal ikke holdes ansvarlig for noe indirekte, følgemessig eller spesielt ansvar som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til din bruk av dette nettstedet.

Skadeserstatning

Du skadesløser herved i størst mulig grad UK-ETA.COM fra og mot ethvert og/eller alle ansvar, kostnader, krav, søksmål, skader og utgifter som oppstår på noen måte relatert til ditt brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

Skillebarhet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være ugyldig i henhold til gjeldende lov, skal slike bestemmelser slettes uten å påvirke de gjenværende bestemmelsene her.

Variasjon av vilkår

UK-ETA.COM har tillatelse til å revidere disse vilkårene når som helst etter eget skjønn, og ved å bruke denne nettsiden forventes det at du gjennomgår disse vilkårene med jevne mellomrom.

Oppdrag

UK-ETA.COM har lov til å tildele, overføre og underleverandører sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten varsel. Du har imidlertid ikke lov til å tildele, overføre eller underleverandører noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom UK-ETA.COM og deg i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i England og Wales, og du underkaster deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales for å løse eventuelle tvister.