Følgende er listen over krav reisende må oppfylle for å få lov til å komme inn i Storbritannia via UK ETA.

  • Ha et gyldig elektronisk pass fra et kvalifisert land der det ikke kreves visum for reise til Storbritannia.
  • Har tenkt å besøke Storbritannia for turisme, forretnings- eller transittformål.
  • Har tenkt å bli i Storbritannia i en periode på opptil seks måneder.
  • Har ingen tidligere kriminell historie som anses som en trussel mot sikkerheten til mennesker som bor i Storbritannia.
  • Har ingen tidligere immigrasjonsbrudd i Storbritannia eller andre steder.
  • Fyll ut det nettbaserte UK ETA-søknadsskjemaet og betal søknadsgebyret på £10.
  • Skaff en ETA-godkjenning før du går ombord på et fly til Storbritannia.