Kreves det en britisk ETA for transitt?

| januar 4, 2024
Kreves det en britisk ETA for transitt?

Innen utgangen av 2024 regner den britiske regjeringen med at det nye ETA-systemet vil være oppe og gå og bli et obligatorisk krav for mange besøkende til Storbritannia som i dag har visumfri adgang til alle de fire britiske landene: England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

UK ETA (Electronic Travel Authorisation) innføres for å styrke sikkerheten ved å sikre at potensielle besøkende ikke utgjør en kriminell eller terroristisk risiko eller forsøker å reise inn og oppholde seg ulovlig i Storbritannia.

For å få en britisk ETA må man fylle ut et elektronisk søknadsskjema der man må oppgi personlige opplysninger, blant annet om man er dømt for straffbare handlinger eller terrorhandlinger, om man har reist til konfliktområder eller om man tidligere har brutt visumreglene.

Hvordan behandles en UK ETA?

Når opplysningene er grundig kontrollert, innvilges UK ETA og kobles digitalt til søkerens pass. Når det er innført og obligatorisk, må man ha en britisk ETA før man kan reise til Storbritannia. Dette vil bli kontrollert på passinnehaverens avreisested.

UK ETA er utformet for utenlandske besøkende som besøker Storbritannia for et opphold på opptil 90 dager, og omfatter personer som besøker landet i forbindelse med turisme, forretninger, familieanliggender, korttidsstudier og medisinske årsaker.

Ettersom Storbritannia er et viktig knutepunkt mellom USA og destinasjoner i Europa og Asia, forventes det imidlertid at en betydelig andel av ankomster til en britisk flyplass kun vil transitere gjennom Storbritannia på vei til andre destinasjoner.

Dette reiser spørsmålet: Vil slike besøkende fortsatt ha behov for en britisk ETA hvis de ikke har til hensikt å bli i Storbritannia, men kun transittere via en britisk flyplass?

Transitvisum

I henhold til Storbritannias immigrasjonsregler finnes det to typer transitt, noen ganger omtalt som «layovers». Disse er «airside» og «landside», og begge krever at passasjeren har et britisk transittvisum.

Airside Transit er for ankommende passasjerer som skal videre uten å gå gjennom immigrasjonskontrollen. Dette innebærer som regel flere timer i et sikret område i påvente av videre flyreise.

Landside Transit gjelder for ankommende passasjerer som må sjekkes gjennom grensekontrollen, ettersom det kan ta opptil 24 timer (eller mer) fra ankomst til videre flyvning, og tiden tilbringes utenfor flyplassens sikrede område.

Det riktige valget

Det finnes to typer transittvisum for ikke-britiske besøkende, og hvilket som er det riktige valget avhenger av den enkeltes reiseplan. Alternativene er:

Visum for direkte transitt på flysiden

Direct Airside Transit Visa, eller DATV, er for passasjerer som skal reise videre fra samme flyplass som de ankom, og på samme ankomstdag. Innehavere av en DATV er ikke underlagt grensekontroll og har ikke adgang til selve flyplassen. En DATV er kun gyldig i maksimalt 24 timer.

Visum for besøkende i transitt

Passasjerer som ikke reiser videre innen 24 timer, eller som flyr fra en annen flyplass enn ankomstflyplassen, trenger et Visitor in Transit-visum. Dette vil nødvendigvis medføre et kort opphold i Storbritannia, og passasjerer i transitt må derfor kontrolleres av grensekontrollører. Det er en tidsbegrensning på 48 timer på et Visitor in Transit-visum.

Både DATV- og Visitor in Transit-visumet må søkes om og mottas før reisen til Storbritannia begynner, og søknadsprosessen for begge er ganske lik.

Søknadsprosess

Både DATV- og Visitor in Transit-visumsøknader må sendes inn online, med unntak av de som søker fra Nord-Korea, der det kreves et utskrevet skjema. Søknadsskjemaet inneholder grunnleggende personopplysninger samt opplysninger om ankomstdato og planlagt flyforbindelse. Det er viktig at du har et gyldig pass når du søker. Det vil bli bedt om opplysninger som passnummer, utstedelsesland og utløpsdato.

Når skjemaet er sendt inn, må det avtales et intervju med den britiske ambassaden, konsulatet eller det utpekte visumsenteret. Søkeren vil bli bedt om å forklare årsaken til visumet og svare på eventuelle spørsmål tjenestemennene måtte ha om søknaden.

På intervjuet må søkeren også gjøre følgende:

  • Fremlegg gyldig pass (eller annen akseptabel reisedokumentasjon).
  • Vis gyldig visum for opphold i Storbritannia.
  • Vis frem bevis på den videre reisen (flybestillinger osv.).
  • Legge frem bevis på tillatelse til å reise inn i det neste landet hvis det er nødvendig.

Det er også mulig at biometrisk informasjon som ansikts-/retinalskanning eller fingeravtrykk må oppgis under intervjuet, men dette er ikke alltid tilfelle.

Eventuell dokumentasjon som etterspørres under intervjuet, bør også tas med til mellomlandingen i Storbritannia, ettersom toll- eller grensemyndighetene kan be om det.

Det er ingen faste avgifter for verken DATV- eller Visitor in Transit-visum, og prisene varierer fra land til land. For øyeblikket, i 2023, koster et DATV-visum ca. £ 35 (€ 40) og et Visitor in Transit-visum ca. £ 64 (€ 75), men dette er bare en retningslinje, og den faktiske kostnaden bør sjekkes på søknadstidspunktet.

Standard besøksvisum

For ikke-britiske reisende som må reise gjennom Storbritannia med jevne mellomrom, kan det å skaffe seg et transittvisum for hver reise være en tungvint og kostbar affære. Løsningen for slike reisende kan være et standard besøksvisum.

Denne typen visum kan være gyldig i to, fem eller ti år og er underlagt de samme reglene som DATV og Visitor in Transit Visas, med ett viktig unntak. Innehavere av et standard besøksvisum kan oppholde seg i Storbritannia i maksimalt seks måneder på hver reise.

I likhet med de andre formene for transittvisum må du søke om et standard besøksvisum på nettet, og det kreves også et personlig intervju som en del av prosessen. Alle søkere må også dokumentere at de er økonomisk i stand til å finansiere et eventuelt lengre opphold i Storbritannia.

Visumbehandlerne kan også kreve bevis på at søkeren reiser inn i Storbritannia av gyldige grunner og vil forlate landet etter endt opphold. Dette kan være i form av bevis på fast arbeid, nære familiebånd eller eierskap til eiendom i søkerens hjemland.

Ingen krav om visum

De fleste, men ikke alle, ikke-britiske reisende som reiser gjennom en britisk flyplass, må ha en eller annen form for tillatelse, vanligvis i form av et transittvisum. Det finnes imidlertid unntak fra dette kravet, og disse unntakene kan deles inn i fire grupper.

EØS-borgere og sveitsiske statsborgere

Borgere fra land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) trenger for øyeblikket ikke visum for å reise gjennom Storbritannia eller oppholde seg i landet i maksimalt 90 dager. EØS omfatter alle de 27 EU-landene, Norge, Liechtenstein og Island. Sveitsiske statsborgere er også fritatt for visumplikt.

Innehavere av EØS-familietillatelse

En EØS-familietillatelse gjør det mulig for innehaveren å reise med kvalifiserte familiemedlemmer til Storbritannia eller møte familie i Storbritannia. Familietillatelsen er gyldig i seks måneder, og innehaveren har lov til å arbeide i Storbritannia. Denne ordningen er for tiden også åpen for ukrainske statsborgere som har slektninger i Storbritannia.

Innehavere av reisedokumenter fra det britiske innenriksdepartementet (Home Office)

Reisedokumenter kan utstedes til asylsøkere, personer som søker beskyttelse på humanitært grunnlag, statsløse og personer som har fått oppholdstillatelse i Storbritannia. Det må søkes om reisetillatelse fra Storbritannia, og når reisedokumentene er godkjent, kan innehaveren forlate landet og reise inn igjen.

Innehavere av besøksvisum for ekteskap

Med et Marriage Visitor Visa er det tillatt å reise inn i Storbritannia for å gifte seg eller inngå et sivilt partnerskap, som må gjennomføres på et lisensiert sted. Det er også mulig å reise gjennom Storbritannia på vei til en annen destinasjon uten transittvisum.

Potensielle fremtidige endringer i UK ETA eller Visa

Etter hvert som EU begynner å implementere det europeiske systemet for reiseinformasjon og reisetillatelse (ETIAS) og Storbritannia innfører sin egen form for elektronisk reisetillatelse (UK ETA), er det mye som tyder på at dagens reisekrav mellom EØS og Storbritannia vil endres.

For øyeblikket har britiske og europeiske borgere visumfri adgang mellom de to jurisdiksjonene, men dette vil endre seg når ETIAS og UK ETA er fullt operative, noe som forventes å skje innen 2024 for ETIAS og året etter for UK ETA.

Foreløpig er det ikke ventet at det vil medføre store endringer i kravene til transittvisum for europeiske besøkende som vil benytte britiske flyplasser som mellomstasjon, men dette er en flytende situasjon som kan endre seg hvis EU-kommisjonen bestemmer seg for å innføre slike krav for britiske borgere som reiser gjennom europeiske flyplasser.