Tidligere innvandringsvokter sier ETAs suksess avhenger av grensestyrker

| april 1, 2024
Tidligere innvandringsvokter sier ETAs suksess avhenger av grensestyrker

Den tidligere Independent Chief Inspector of Borders and Immigration (ICIBI) sier at suksessen til den nye elektroniske reisetillatelsen (ETA) i stor grad avhenger av det britiske grensepolitiet.

I et møte med Overhusets justis- og innenrikskomité 19. mars 2024 sa David Neal at ETA kan gjøre Storbritannia tryggere.

«Det kan det absolutt. Det fjerner for eksempel menneskelige feil, som er et av de største avvikene, så det må være positivt», sier han.

Den tidligere innvandringsvakten la til at ETA i den britiske grensestrategien for 2025 tegner et bilde av en digital og automatisert fremtid for reisende.

Neal sier imidlertid at den britiske regjeringen må «styrke den menneskelige linjen i organisasjonen som støtter teknologien.»

Basert på rapportene hans kan det hende at UK Border Force «ikke nødvendigvis er rustet til å gi det digitale svaret for å redusere noen av risikoene.»

Han understreket: «Hvis det ikke finnes noen tiltak for å avbøte konsekvensene for mennesker, vil grensen alltid være sårbar.»

Neal sier at personalforvaltning og lederskap er avgjørende for ETA og bidrar effektivt til å sikre Storbritannias grenser.

Grensetjenesten bør forstå teknologien

Alexander Downer, styreleder i Policy Exchange og tidligere utenriksminister i Australia, hadde en lignende oppfatning.

I et separat møte med komiteen 12. mars 2024 uttalte Downer at det er avgjørende å legge til rette for personer og varer inn og ut av Storbritannia.

«Jeg tror definitivt at bruk av teknologi og effektiv og rask bruk av teknologi i grensestyrkene er fremtiden», sier forfatteren av en uavhengig gjennomgang av grensestyrkene i 2022.

Han påpekte at Grensetjenesten ikke utvikler teknologien, men kun kjøper inn og bruker den.

Downer sier imidlertid at «grensepolitiet er nødt til å forstå teknologien.»

«De må vite hvordan det hele fungerer og hva de skal gjøre hvis det slutter å fungere», sier han om digitale teknologier som ansiktsgjenkjenning.

Med ETA, sa han, «trenger du kanskje ikke så mange grensebetjenter, men de må være mer teknologisk og digitalt kompetente.»

Downer nevnte også bemannings- og anskaffelsesproblemer i Home Office, som fører tilsyn med grensestyrkene.

Han sa at innenriksdepartementet også må være «teknologivennlig og villig til å ta i bruk ny teknologi.»

Lederen for Policy Exchange erkjenner at teknologi innebærer en risiko.

Det kan imidlertid ta tid, og hvis det fungerer, vil folk og varer komme raskere inn i Storbritannia, noe som vil spare mye penger og bekymringer.»

Beskyldninger om ineffektivitet i grensestyrkene

For noen måneder siden fikk Neal sparken for å ha offentliggjort upubliserte rapporter uten godkjenning fra innenriksdepartementet.

I rapportene sine påpekte han de britiske grensemyndighetenes utilstrekkelige kontroll av passasjerer på forretningsfly på London City Airport.

Den tidligere ICIBI fremhevet også distraksjoner og stress blant grensekontrollørene og den inkonsekvente bruken av grensestyrkeressurser på andre flyplasser.

Neal bemerket mangelen på kommunikasjonsutstyr for grensekontrollører som betjener elektroniske passporter (eGates), noe som fører til ubemannede grensestasjoner.

Påstandene hans har vakt bekymring for effektiviteten av Storbritannias sikkerhetstiltak på flyplasser og andre innreisepunkter.

Innenriksdepartementet svarte i en uttalelse at Neals rapport er «feilaktig i sin konklusjon om at det foreligger en betydelig sikkerhetsrisiko».

Det ble også lagt til at det var iverksatt utbedringstiltak for å sikre at de riktige prosessene og registreringene ble fulgt.

Innenriksdepartementet la også frem en liste over pågående aktiviteter for å håndtere trusler fra allmennflyging og ikke-kommersiell flyging.

Dette omfatter blant annet reduksjon av antall flyplasser, utvikling av en digital tjeneste for innsending av general aviation report (GAR) og advance passenger information (API), og opplæringspakker for ansatte i førstelinjen.

Grensetjenesten har oppfordret fly- og fastbaseoperatører til å forberede seg på å overholde den nye ETA-ordningen.

Innenriksdepartementet har hatt problemer med databasen

Downer nevnte også risikoen ved å basere seg på andre lands databaser for å kontrollere borgere som kommer til Storbritannia.

Et eksempel på en slik risiko kan ligne på den innenriksdepartementet står overfor nå.

Mer enn 76 000 personer hadde uriktige opplysninger i Home Office-innvandringsdatabasen, noe som førte til sammenblandede eller sammenslåtte data i databasen.

Denne databasen, kjent som Person Centric Data Platform (PCDP), lagrer informasjon om 177 millioner mennesker.

PCDP sporer en migrants historikk i Storbritannias immigrasjonssystemer, inkludert visumsøknader og biometriske data.

Opplysningene brukes i Atlas-systemet, som saksbehandlere, grensekontrolltjenestemenn og andre nettbaserte systemer har tilgang til for å dokumentere innvandringsstatus.

Feil i databasesystemet kan føre til problemer med å bevise at man har rett til å jobbe, leie bolig eller få tilgang til gratis NHSbehandling.

Information Commissioner’s Office etterforsker mulige brudd på datasikkerheten.