Storbritannia og EU er enige om å samarbeide mot ulovlig migrasjon

| februar 28, 2024
Storbritannia og EU er enige om å samarbeide mot ulovlig migrasjon

Den britiske regjeringen og Frontex, den europeiske grense- og kystvakten, har blitt enige om en samarbeidsavtale for å bekjempe ulovlig migrasjon.

Den 23. februar 2024 undertegnet Hans Leijtens, Frontex’ administrerende direktør, og Phil Douglas, generaldirektør for Storbritannias grensestyrker, avtalen.

Storbritannias innenriksminister James Cleverly og EUs innenrikskommissær Ylva Johansson var også til stede under arrangementet.

I fjor krysset rundt 30 000 mennesker Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia. Det er en tredjedel lavere enn 46 000 i 2022. BBC rapporterte imidlertid at totalsummen likevel var den nest høyeste som noensinne er registrert.

I mars 2023 undertegnet Storbritannia også en avtale med Frankrike om å samarbeide for å stoppe ulovlig innreise via Den engelske kanal.

Storbritannia og EU har forpliktet seg til å forbedre grensesikkerheten

I en uttalelse sier Cleverly at organisert innvandringskriminalitet er en «global utfordring som krever felles løsninger og ambisjoner».

«Den banebrytende samarbeidsavtalen mellom Storbritannia og Frontex er nok et viktig skritt i arbeidet med å bekjempe ulovlig migrasjon, sikre grensene våre og stoppe båtene», legger han til.

Leijtens sier i en pressemelding at avtalen viser «det felles engasjementet for et tryggere og sikrere Europa».

«Med denne avtalen bekrefter vi sammen vår forpliktelse til å styrke sikkerheten og forvaltningen av grensene våre», uttalte han.

Denne kunngjøringen kommer etter at Storbritannias statsminister Rishi Sunak og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mai 2023 ble enige om å utvikle en ny samarbeidsavtale mellom Storbritannia og Frontex.

Samarbeidet mellom Storbritannia og Frontex starter så snart som mulig

Formålet med ordningen er å styrke Storbritannias og EUs operative respons på ulovlig migrasjon og organisert innvandringskriminalitet.

Den etablerer en plattform for koordinerte tiltak mellom Storbritannias grensestyrker og EUs Frontex på ulike områder.

Ett område er utveksling av informasjon og etterretning, situasjonsforståelse og risikoanalyse.

Dette omfatter blant annet migrasjonstrender, grenseovervåking, bekjempelse av dokumentbedrageri, retur og grensehåndtering.

Et annet er opplæring for å styrke kapasiteten til Storbritannias og EUs grensemyndigheter, slik at de kan dra nytte av hverandres effektive strategier.

Ordningen innebærer også samarbeid om relevant forskning og utvikling av ny teknologi for å beskytte grensene.

Dette inkluderer å bygge videre på Storbritannias droneteknologi og luftbåren overvåking for å bekjempe ulovlig migrasjon.

Samarbeidet mellom Storbritannia og EU gjelder også operative og tekniske områder. Dette inkluderer å sende menneskelige ressurser til observasjon, koordinering eller rådgivning.

Begge parter håper også å utvide samarbeidet på lengre sikt.

Styrking av EUs ytre grenser i Schengen-området

I februar 2024 ble Europaparlamentet og EU-kommisjonen enige om å endre EUs nye grensekodeks for å håndtere ulovlig migrasjon.

EU vil begrense og redusere åpningstidene ved grenseovergangene for å hindre at migranter blir brukt som konflikt- og destabiliseringsinstrumenter.

Den har også innført nye overføringsprotokoller for å arrestere ulovlige tredjelandsborgere og returnere dem til staten de kom fra.

EU vil også innføre to viktige forbedringer av grensesikkerheten: Entry/Exit System (ESS) og European Travel Information and Authorization System(ETIAS).

I stedet for å stemple passene ved ankomst til EUs yttergrense, vil inn- og utreise registreres elektronisk i inn- og utreisesystemet.

I henhold til EES må personer med korttidsvisum og visumfrie reisende registrere biometriske data som fingeravtrykk eller ansiktsskanning ved grensen.

Det vil også registrere avvisninger, slik at det blir lettere å identifisere personer uten innreisetillatelse og personer som har oppholdt seg for lenge i Schengen-området.

I tillegg vil inn- og utreisesystemet oppdage personer som bruker falske identiteter og pass.

På den annen side er ETIAS et nytt elektronisk dokument som kreves for visumfrie reisende som reiser inn i Schengen-sonen.

Målet er å forbedre sikkerheten ved å forhåndsscreene reisende og identifisere personer som utgjør en sikkerhetstrussel før de ankommer.

Inn- og utreisesystemet skal etter planen iverksettes i oktober 2024, mens ETIAS skal implementeres i midten av 2025.

Styrking av grensen til Storbritannia

I 2022 vedtok den britiske regjeringen National Borders Act of 2022, som har som mål å forbedre sikkerheten ved den britiske grensen.

Lovforslaget har som mål å heldigitalisere den britiske grensen og hindre ulovlig innreise og trusler mot rikets sikkerhet før de når Storbritannia.

Digitaliseringen av den britiske grensen innebærer at innvandringsstatus erstattes med elektroniske registre, eller eVisas, og at den nye elektroniske reisetillatelsen (ETA) håndheves.

Storbritannia jobber for å få på plass én digital innvandringsplattform innen 2025, som skal håndtere migrasjon og avskrekke folk fra å oppholde seg ulovlig i landet.

For øyeblikket er man i ferd med å overføre alle fysiske immigrasjonsdokumenter, som biometriske oppholdskort, passstempler og klistremerker, til eVisas.

På den annen side fungerer ETA på samme måte som ETIAS. Det er ikke et visum, men en digital reisetillatelse for alle reisende som besøker Storbritannia uten visum.

I tillegg til å forbedre grensesikkerheten, effektiviserer ETA reiser for forhåndsscreenede lavrisikoindivider.

Foreløpig er det bare besøkende fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater (FAE) og Jordan som nyter godt av det nye britiske ETA-systemet.

Innen 2024 forventer britiske myndigheter at alle visumfrie reisende må ha en ETA før de reiser til Storbritannia.