Skottland godkjenner lovforslag om besøksavgift som gjør det mulig for byer å skattlegge turister i 2026

| juni 10, 2024
Skottland godkjenner lovforslag om besøksavgift som gjør det mulig for byer å skattlegge turister i 2026

Skottland har tatt et viktig skritt for å håndtere tilstrømningen av turister ved å vedta et lovforslag om turistskatt.

Forslaget, kjent som Visitor Levy Bill, ble godkjent av det skotske parlamentet 28. mai 2024.

Den gjør det mulig for byer over hele Skottland å kreve en liten nattavgift av turister for overnatting innenfor deres jurisdiksjon.

Dette inkluderer overnattinger på byens hoteller, korttidsutleie og andre betalte overnattingssteder.

Lovforslaget om besøksavgift har som mål å styrke den lokale økonomien og samtidig håndtere konsekvensene av turismen.

Inntektene fra turistskatten vil bli reinvestert i lokale tjenester og fasiliteter.

Den skotske regjeringen har likevel understreket at en eventuell avgift tidligst vil kunne iverksettes våren 2026.

Historisk lovgivning for turistforvaltning i Skottland

Vedtaket av lovforslaget om turistskatt gjør Skottland til det første landet i Storbritannia som innfører en landsomfattende turistskatt.

Lovforslaget ble først foreslått i 2019, og vedtaket markerer en milepæl for Storbritannia, ettersom det gir lokale myndigheter selvstyre til å innføre besøksavgifter.

Turistskatten beregnes som en prosentandel av overnattingskostnaden for både ferie- og forretningsopphold.

Initiativet er inspirert av lignende avgifter i europeiske byer som Amsterdam og Berlin.

Turistskatter på slike destinasjoner har bidratt til å styrke den lokale økonomien.

Skottlands hovedstad, Edinburgh, har vært en ivrig forkjemper for avgiften.

Cammy Day, byens byrådsleder, beskrev godkjenningen som en «betydningsfull dag» for Edinburgh, ifølge TTG Medias rapport.

Han håper Edinburgh vil være blant de første byene som innfører en turistskatt, og dra nytte av at byen er «en av verdens mest populære» destinasjoner.

Day fremhevet også de potensielle fordelene for byens infrastruktur og tjenester.

Implementering av besøksavgift og involvering av lokalsamfunnet

Før de skotske kommunene innfører en besøksavgift, må de rådføre seg grundig med lokalsamfunn, bedrifter og turistorganisasjoner.

Denne høringsperioden er avgjørende for å sikre at avgiftssystemet er rettferdig og fordelaktig for alle interessenter.

Etter disse konsultasjonene er det en implementeringsperiode på 18 måneder for å ferdigstille administrasjons- og innsamlingsmetodene.

Edinburgh-rådmann Day var skuffet over implementeringsperioden, men erkjente at hotell- og restaurantbransjen vil trenge denne «ekstra forberedelsestiden».

«Vi kommer selvsagt til å fortsette å jobbe tett med sektoren, Visit Scotland og andre partnere for å utvikle ordningen i månedene og årene som kommer», legger han til.

Lovforslaget inneholder også flere viktige bestemmelser for å imøtekomme bekymringer og sikre rettferdighet:

  • Personer som mottar uføretrygd fra britiske eller skotske myndigheter, er fritatt fra å betale turistskatt.
  • De skotske ministrene har også myndighet til å sette et tak for hvor mange netter avgiften kan pålegges.
  • Kommuner som innfører en avgift, må også opprette et forum for å overvåke gjennomføringen og effekten av avgiften.

Det utarbeides for tiden en veiledning for lokale myndigheter for å bistå i denne prosessen.

I tillegg vil den skotske regjeringen gjennomgå loven tre år etter at den første avgiften er vedtatt, for å sikre at den fortsatt er effektiv og relevant.

Fordeler og strategisk bruk av besøksavgiftsfondet

Inntektene fra besøksavgiften forventes å gi en bærekraftig finansieringsstrøm for lokale tjenester, kulturelle aktiviteter og infrastrukturforbedringer.

Den skotske regjeringens analyse viste at en beskjeden turistskatt på mellom 1 og 2 pund per rom per natt kunne generere mellom 237 og 495 millioner pund i inntekter til lokale myndigheter årlig.

Edinburgh planlegger å bruke disse midlene til å støtte byens livlige kulturscene og opprettholde sin status som en ledende global turistdestinasjon.

Skottlands investeringsminister, Tom Arthur, mener at en besøksavgift vil styrke Skottlands omdømme som et bærekraftig reisemål.

«Vi har forsøkt å gi de lokale myndighetene så mye fleksibilitet som mulig», sa han.

Lokale myndigheter kan tilpasse besøksavgiftene til sine egne behov, samtidig som de tar hensyn til konsekvensene for turismen og den lokale økonomien.

Arthur la imidlertid til at kommunene må «lytte til bedriftene for å gjøre det så enkelt som mulig for dem å ta i bruk disse tiltakene».

UKHospitalitys administrerende direktør for Skottland, Leon Thompson, uttrykte bekymring for de ekstra kostnadene avgiften medfører for turistene.

Han sa at det kan gi landet en konkurranseulempe sammenlignet med andre destinasjoner som ikke har det.

Thompson understreket også den potensielle økonomiske byrden for overnattingsstedene.

Hoteller, korttidsutleiere osv. må kanskje investere i nye IT- og administrative systemer for å håndtere avgiften.

Andre besøksavgifter og turistskatter i Storbritannia

Manchester City var den første destinasjonen i Storbritannia som innførte en «besøksavgift» på 1 pund per rom per natt fra og med april 2023.

Etter bare ett år har Manchesters turistskatt innbrakt rundt 2,8 millioner pund, som skal gå til å finansiere tiltak for å tiltrekke seg flere besøkende.

Kystbyene Bournemouth, Christchurch og Poole (BCP) vil neste gang innføre en besøksavgift fra og med juli 2024.

BCPs turistskatt, som innebærer at turister betaler 2 pund per rom per natt, forventes å generere 12 millioner pund i løpet av de neste fem årene.

Andre byer som planlegger å innføre en turistskatt, er Cambridge og kystbyene Cornwall og Devon.

Den walisiske regjeringen har også foreslått å innføre en lignende lovgivning, men har ennå ikke lagt frem noen tidsplan.

England har derimot ingen planer om å foreslå en landsomfattende politikk for besøksavgifter.

Når den nye ordningen med elektronisk reisetillatelse (ETA) er fullt implementert, må imidlertid alle borgere uten visum som besøker Storbritannia, betale ekstra.

ETA er en digital reisetillatelse på £10 som er gyldig i to år og gir mulighet for flere korte opphold på opptil seks måneder.

Dette omfatter korte besøk i forbindelse med turisme, familie- og vennebesøk, forretningsreiser, studier, midlertidig kreativt arbeid og transitt.

For øyeblikket er det bare besøkende fra Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som må ha en ETA før de reiser til Storbritannia.