Innenriksdepartementet går i retning av et heldigitalt system for å bevise innvandringsstatus

| april 19, 2024
Innenriksdepartementet går i retning av et heldigitalt system for å bevise innvandringsstatus

Det britiske innenriksdepartementet (Home Office) har begynt å sende invitasjoner om å bytte til eVisas til innehavere av biometriske oppholdstillatelser (BRP).

Ifølge en pressemelding begynte innenriksdepartementet å sende e-post til BRP-innehavere 17. april.

E-postene vil inneholde invitasjoner til å opprette en UK Visas and Immigration (UKVI)-konto for å få tilgang til eVisa.

En eVisa er en elektronisk registrering og et digitalt bevis på innvandringsstatus. Dette viser at de har rett til å bo, arbeide, studere og få tilgang til offentlige midler i Storbritannia.

Det er gratis å opprette en UKVI-konto. Det vil heller ikke endre, påvirke eller fjerne en persons nåværende innvandringsstatus eller rettigheter i Storbritannia.

«Vi har allerede tatt viktige skritt for å digitalisere grense- og innvandringssystemet», sier Tom Pursglove, minister for lovlig migrasjon og grenser.

Han la til at utrullingen av eVisa er en «viktig del» av denne prosessen. Det baner vei for regjeringens visjon om en kontaktløs grense.

E-postinvitasjoner vil bli sendt ut trinnvis før prosessen åpnes for alle BRP-innehavere sommeren 2024.

I år faser myndighetene gradvis ut alle fysiske dokumenter som brukes til å bevise innvandringsstatus i Storbritannia.

Dette omfatter BRP, biometriske oppholdskort (BRC) og påtegninger i passet, for eksempel stempler med vått blekk og vignettklistremerker.

Innen 1. januar 2025 vil Home Office ikke lenger utstede fysiske immigrasjonsdokumenter, men kun eVisas.

Fordeler med eVisas eller digital innvandringsstatus

Overgangen til eVisas er i tråd med andre land som erstatter fysiske immigrasjonsdokumenter med digitale formater.

Pursglove understreket at å erstatte fysiske immigrasjonsdokumenter med eVisas vil «sikre god kontroll» over hvem som kommer til Storbritannia for å bo, arbeide eller studere.

Han la til at eVisas styrker grensesikkerheten og forhindrer misbruk av immigrasjonssystemet, samtidig som det gir kostnadsbesparelser for britiske skattebetalere.

Siden eVisa er en digital registrering av innvandringsstatus, kan den ikke mistes eller manipuleres.

Den er sikker og knyttet til innehaverens unike biometriske data, som et BRP eller BRC, noe som forhindrer identitetssvindel.

Enkeltpersoner kan også få tilgang til sine rettigheter og tillatelser uten å vente på det fysiske dokumentet.

En annen fordel med å ha en digital oversikt over tillatelsene sine på nettet er at de er tilgjengelige hvor som helst og i sanntid.

Dette muliggjør umiddelbar oppdatering av kontakt- og passopplysninger hos Home Office.

Man kan bevise rettighetene sine ved å foreta en rask og enkel sjekk på de britiske myndighetenes sikre nettjeneste.

Flere offentlige instanser bruker allerede denne nettbaserte tjenesten til å avgjøre om man er kvalifisert og har tilgang til offentlige tjenester.

Personer med gyldige tillatelser slipper også innvandringskontroll når de reiser inn og ut av Storbritannia.

I likhet med den nye elektroniske reisetillatelsen (ETA) er eVisas knyttet til passet, som skal være registrert på UKVI-kontoen.

Grensekontrollørene kan deretter skanne passene deres og få tilgang til visumet eller tillatelsen til å reise inn og bo i Storbritannia.

Problemer med Home Office eVisa-nettjenesten

Ifølge Home Office er eVisas «utprøvd og testet», ettersom millioner av personer allerede bruker dem.

Dette inkluderer de som har fått status som bosatte og forhåndsbosatte gjennom European Union Settlement Scheme (EUSS).

Det har imidlertid blitt rapportert om personer med gyldig immigrasjonsstatus i Storbritannia som har problemer med å bevise sine rettigheter.

Monique Hawkins fra The3Million fortalte om problemene mange eVisa-innehavere har hatt under et møte med det britiske parlamentets justis- og innenrikskomité.

The3Million er en ideell organisasjon som arbeider for rettighetene til britiske statsborgere i EU, EØS og Sveits.

Hawkins sier at det først og fremst er vanskelig å navigere i det elektroniske systemet, ettersom det innebærer flere trinn.

En eVisa-innehaver må logge seg på systemet og oppgi en kode. Offentlige organer må også verifisere koden som oppgis av den enkelte.

Det blir enda vanskeligere å bevise rettighetene sine når databasen ikke gjenkjenner eVisa-innehaverens data.

Det har blitt rapportert at systemet viser ødelagte eller blandede registreringer og flere feil.

For eksempel kan en persons eVisa vise et annet bilde eller en blanding av riktige og uriktige opplysninger.

Transportører vil ikke la dem gå om bord og komme til Storbritannia hvis de ikke kan bevise sine rettigheter eller tillatelser.

Dette kan føre til at personer som ikke er bosatt i Storbritannia går glipp av viktige forpliktelser, for eksempel arbeid.

Hawkins foreslo at alle personer med britisk immigrasjonsstatus burde ha et reisebevis i stedet for det elektroniske systemet.

Det kan være en digital representasjon, for eksempel en 2D-strekkode, om ikke et fysisk dokument.

Hun la til at en døgnåpen støttelinje må være tilgjengelig for personer fra utlandet som nektes ombordstigning på grunn av feil i systemet når de skal bevise sin immigrasjonsstatus.