Gebyrene for Schengen-visum kan snart øke med 12 % på grunn av inflasjon

| februar 9, 2024
Gebyrene for Schengen-visum kan snart øke med 12 % på grunn av inflasjon

Snart kan det bli dyrere for reisende å få korttidsvisum til Schengen-området i Europa.

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag om å øke kostnadene for Schengen-visumsøknader.

Et Schengen-visum er en tillatelse til korttidsopphold som gjør det mulig å reise innenfor Schengen-området i opptil 90 dager i løpet av 180 dager.

Schengen-området består av 27 EU-land og nabolandene Sveits, Norge, Island og Liechtenstein, som har avskaffet de indre grensekontrollene.

Kommisjonen anbefalte også å øke visumgebyrene enda mer for land som viser «utilstrekkelig samarbeid om tilbaketakelse».

Tilbaketagelse innebærer å ta imot personer som har blitt utvist fra et medlemsland og som ønsker å reise inn igjen.

I tillegg vil eksterne leverandører av Schengen-visumtjenester få lov til å kreve et høyere gebyr.

Hvor mye øker avgiftene for Schengen-visum?

Kommisjonen foreslo at avgiftene for Schengen-visum økes fra 80 til 90 euro for voksne og fra 40 til 45 euro for barn.

For land som ikke er samarbeidsvillige når det gjelder å ta imot utviste borgere, vil visumgebyrene øke fra 120 euro til 135 euro og fra 160 euro til 180 euro.

De foreslåtte høyere gebyrene vil også påvirke det maksimale beløpet eksterne leverandører kan kreve inn for visumsøknader på vegne av medlemslandene.

Vanligvis tar de opptil halvparten av standardgebyret. Dette beløpet vil øke fra 40 euro til 45 euro.

Gebyret for forlengelse av Schengen-visum vil fortsatt være 30 euro.

Derfor øker EU avgiftene for visum til korttidsopphold

EU-kommisjonen vurderer behovet for nye avgifter hvert tredje år ut fra «objektive kriterier».

Den begrunnet årets økning med «inflasjonen i hele unionen og lønnsutviklingen for offentlig ansatte i medlemslandene».

Ifølge utkastet diskuterte Schengen-landenes eksperter en revisjon av visumavgiftene på et møte i desember 2023.

Den rapporterte at et «overveldende flertall» støttet økningen i Schengen-visumavgiften.

Kommisjonen presenterte utkastet 2. februar og vil være åpen for tilbakemeldinger frem til 1. mars 2024.

Deretter kan den vedta forordningen, som trer i kraft 20 dager etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.

Kostnader ved søknad om besøksvisum i andre land

Ifølge EU-kommisjonen er de foreslåtte økte Schengen-visumavgiftene «fortsatt relativt lave» sammenlignet med andre land.

Gebyret for de vanligste visumtypene i USA, inkludert turist-, forretnings-, student- og utvekslingsvisum, er 185 USD.

I Canada koster et besøksvisum 100 kanadiske dollar pluss 85 dollar for biometri, mens Australia krever 190 australske dollar.

Storbritannia hadde også økt visumavgiftene i 2023. Et standard besøksvisum koster nå 115 GBP.

Britiske myndigheter har også hevet andre visumgebyrer, med en økning på 15 % for arbeidsvisum og andre visum, 20 % for familievisum, bosetting og statsborgerskap og 35 % for studentvisum.

Visumsøkere i Storbritannia må også betale en forhøyet helseavgift (Immigration Health Surcharge, IHS) som ble innført i februar i år.

Søknader om Schengen-visum på nett

I desember 2023 vedtok EU den nye lovgivningen for digitalisering av søknadsprosessen for Schengen-visum.

Dette vil lette overgangen til den nye Schengen-plattformen for visumsøknader, European Union Visa Application Platform (EU VAP), i 2026.

Med EU VAP er det bare førstegangssøkere, de med feilaktige biometriske data og de med nye reisedokumenter som må møte opp personlig.

Alle andre visumsøkere kan bruke EU VAP til å fylle ut søknaden, svare på reiserelaterte spørsmål og laste opp nødvendige dokumenter.

De kan også betale Schengen-visumavgifter på nettet via en EU VAP-tilknyttet gateway.

Plattformen videresender automatisk visumsøknader til relevante medlemsland for behandling og overfører betalinger i henhold til dette.

Hvis elektronisk nettbetaling ikke er mulig, kan konsulater eller autoriserte visumsentre kreve inn gebyrene.

Reisende vil også bli oppdatert elektronisk om visumstatus.

Kostnader for reisetillatelse for borgere uten visum

EU innfører også et nytt elektronisk system for reisetillatelser for borgere uten visum.

EU lanserer European Travel Information Authorization System (ETIAS) i to faser fra midten av 2025.

Utenlandske statsborgere som ikke trenger visum for korte reiser til EUs Schengen-område, må ha en ETIAS før reisen. Dette gjelder også britiske statsborgere.

ETIAS ligner på Storbritannias nye elektroniske reisetillatelse (UK ETA) for borgere som er fritatt for visumplikt, noe som inkluderer EU-borgere.

En ETIAS-søknad koster 7 euro per stykk og er gyldig i tre år. På den annen side koster det 10 pund å søke om ETA i Storbritannia, og den er gyldig i to år.