Britisk komité advarer om 14-timers forsinkelser ved EUs grenser på grunn av EES

| januar 26, 2024
Britisk komité advarer om 14-timers forsinkelser ved EUs grenser på grunn av EES

Reisende må belage seg på lange forsinkelser når det nye automatiserte grensesystemet i EU tas i bruk.

Det britiske parlamentets kontrollkomité har mottatt mer dokumentasjon om EUs nye innreise- og utreisesystem (EES).

Et av bevisene som ble lagt frem, advarte om mulige forsinkelser på 14 timer for reisende som krysser grensene mellom Storbritannia og EU.

Den lange ventetiden skyldes hovedsakelig reisende som ankommer i bil eller buss til grensekontrollen.

Passasjerene må gå av for å registrere seg og underkaste seg biometriske kontroller, og deretter sette seg inn i bilen igjen.

I henhold til EØS-avtalen må tredjelandsborgere som reiser til Schengen-området, ta fingeravtrykk og skanne ansiktet ved grensen.

I stedet for å stemple passet ved ankomst, vil EES dokumentere inn- og utreise elektronisk ved hjelp av den reisendes biometriske data.

Implementeringen av EES har blitt utsatt flere ganger, men er nå satt til oktober 2024.

Mer bevismateriale samlet inn av den britiske komiteen

I en høring 25. januar 2024 la flere parter frem skriftlig bevismateriale for det britiske parlamentets kontrollkomité.

Ashford Borough Council, den britiske bransjeorganisasjonen for innkommende reisende, Tourism Alliance, Eurostar og Airlines UK har blant annet uttrykt bekymring for den kommende utrullingen av Entry/Exit-systemet.

Undersøkelsen viste at det er svært bekymringsfullt at det er for lang ventetid ved grensene når inn- og utreisesystemet blir operativt.

Andre problemer som fører til lange grensekøer, er trafikkbelastning langs hovedveiene og mulig nedgang i besøkstallene til flere lokale bedrifter.

«Disse bevisene tegner et alarmerende bilde av de mulige risikoene knyttet til implementeringen av innreise- og utreisesystemet», sier Sir William Cash, leder av det britiske parlamentets kontrollkomité, i en uttalelse.

Han legger til: «Det er åpenbart at denne politikken kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare for turister og reisearrangører, men også for lokale bedrifter. Jeg ber beslutningstakere på begge sider av Kanalen om å ta hensyn til denne dokumentasjonen.»

Lange forsinkelser ved grensen påvirker den lokale økonomien

Ashford Borough Council opplyser at reisende kan måtte vente opptil 14 timer i Dover havn i et «rimelig verste tilfelle».

«Køer for turister har blitt oppgitt som et rimelig worst case på opptil 14 timer», uttalte rådet.

Dover havn har tidligere gitt uttrykk for at Entry/Exit-systemet ville få store konsekvenser for fergevirksomheten.

Årsaken er at systemet «ikke vil være i stand til å håndtere dagens bil- og bussvolumer» på grunn av begrenset plass.

«Uten brukbare systemer» på plass vil inn- og utreisetjenesten ifølge rådet føre til betydelige forstyrrelser i Kent og Ashfords økonomi og for lokalbefolkningen.

Langvarige forsinkelser i havnen kan føre til at kjøretøyene tetter igjen hovedveiene og blokkerer tilgangen til Eurotunnelen i Folkestone.

«Slike køer vil skape velferdsproblemer for passasjerene og ha en betydelig innvirkning på lokalsamfunnene, spesielt byene Dover, Folkestone og Ashford», understreker rådet.

Turistorganisasjonen Visit Kent sa også at forsinkelser ved grensene kunne utløse trafikkstyringssystemet «Operation Brock».

I undersøkelsen fra august 2023 rapporterte 13 prosent av bedriftene om en nedgang i besøkstallene på mellom én og 40 prosent på grunn av Operation Brock.

Over 50 % av attraksjonene i Kent oppgir tap av besøkende som den største bekymringen. Til sammenligning var 38 % bekymret for reiseavbrudd og 21 % for Operation Brock.

EES er utviklet for flyplasser, ikke for terminaler i sentrum av byer.

Eurostar hevder at Entry/Exit-systemet er mer egnet for flyplasser enn for sentrumsterminaler med begrenset plass.

Høyhastighetstogoperatøren uttalte at implementeringen av EUs nye grensesystem har vært en «unik utfordring».

Dette skyldes de sidestilte grensekontrollene, der kontrollene utføres før avreise i stedet for ved ankomst.

«EES vil representere en utfordring for den daglige driften ved London St Pancras International», heter det i uttalelsen fra Eurostar.

Togoperatøren har investert 67 millioner pund i ny infrastruktur og forbedrede prosesser for å håndtere virkningen av EES.

Eurostar advarte om at uten oppgraderingene vil terminalene kunne oppleve køer på over en time i rushtiden.

Getlink, det europeiske offentlige selskapet som driver Kanaltunnelen, sier derimot at EES vil forlenge passasjerenes totale reisetid med fem til syv minutter.

Den britiske høyhastighetstogoperatøren High Speed 1 erklærte også at ingen online forhåndsregistrering ville «legge et enormt press på infrastrukturen ved St Pancras International».

Eurostar advarte også om at tilpasningen til de mer komplekse grensekontrollprosedyrene kan ta lang tid.

«Det vil ikke bare være tilfelle i løpet av de første månedene, når det forventes at et stort antall førstegangspassasjerer vil registrere seg i EES», sier Eurostar.

Entry/Exit-systemet er et fremskritt for reiselivet

Til tross for utfordringene mener Eurostar at det er et stort skritt i riktig retning å avvikle ordningen med passstempling.

Flyselskapene som fremla bevis under høringen, bekreftet også at EES-ordningen ville være gunstig på lang sikt.

De rådet også britiske grensemyndigheter til å være proaktive og skape bevissthet om det nye systemet for å minimere forstyrrelser.

EES har lovet raskere grensekontroll uten at det går på bekostning av sikkerheten.

I tillegg til inn- og utreisesystemet vil EU også implementere det nye europeiske systemet for reiseinformasjon og autorisasjon (ETIAS) i midten av 2025.

ETIAS ligner på Storbritannias Electronic Travel Authorization (ETA), som er obligatorisk for alle borgere uten visum som besøker Storbritannia.

Visumfrie statsborgere, inkludert britiske statsborgere, trenger EITAS for å besøke Schengen-området.

Storbritannias European Scrutiny Committee ser også på interoperabiliteten mellom EES-, ETIAS- og ETA-systemene i Storbritannia.